AncestralPrideTemple_IFA/ÒRÌSÀ_CALENDAR

IFA/ÒRÌSÀ CALENDAR FOR AUGUST, 2022

1. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
2. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
3. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
4. Sango/Ọya
5. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
6. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
7. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
8. Sango/Ọya
9. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
10. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun ***
11. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
12. Sango/Ọya
13. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
14. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
15. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
16. Sango/Ọya
17. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
18. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
19. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
20. Sango/Ọya
21. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
22. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
23. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
24. Sango/Ọya
25. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
26. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun ***
27. Ogun /Osoosi/Orisa Oko
28. Sango/Ọya
29. Obatala/Egungun/Iyaami/Obaluaye
30. Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemọja/Olokun **
31. Ogun /Osoosi/Orisa Oko

** Oroorun Ose Ifa
*** Itadogun Ose Ifa

Posted in Ifa Calendar and tagged , , , , , , .

Leave a Reply