Itadogun ReadingCalendar

ITADOGUN READING (6-JULY-2021) – IRẸTẸ ỌSA

The Odù Ifá casted for today Ọ̀sẹ̀ Ifá is IRẸTẸ ỌSA, with blessings.

Ifá said there will be a lot of enemity but we should make sacrifice so as to achieve the title of destiny.

Ifa said and I Quote:

Arọ tẹ sa
arọ tẹ jo
arọ tẹ pa kubẹ kubẹ
Adifa fun akeere oke ẹyọ
o n lọ re joye oniṣin kọ
wọn ni ẹbọ ni ko ṣe
Nje ọjọ́ wo ni akeere o jẹ oniṣin
ọlá
otunla
n la’keere o jẹ oniṣin ikọ

Translation :

Arọ tẹ sa
arọ tẹ jo
arọ tẹ pa kubẹ kubẹ
cast divination toad of oke ẹyọ (name of city)
when he was going to be installed as oniṣin ikọ (a title of ikọ city)
he was asked to make sacrifice
Thus, when will toad be installed as oniṣin
tomorrow
next tomorrow
he will be installed as oniṣin

 

Posted in ifa_itadoogun and tagged , , , , , .

Leave a Reply