Itadogun ReadingCalendar

ITADOGUN READING (17-JUNE-2020)

OGBE-IRETE (Ogbe-atẹ)

The odu ifa cast today’s for ọsẹ ifa is OGBE-IRETE (Ogbe-atẹ)
Ifa saw blessing of longetivity for us all and ifa ask us to make sacrifice and also appease our ori
Ifa said there is an enemy that is taller in stature and big than us in all ways, ifa said he is not happy with us and we should make sacrifice to triumph over him or her, and our ori will fight for us.
In ogbe atẹ, ifa saw Goodluck coming for us that we don’t even labour for and we should appease osun at morẹrẹ with many bitter cola for longetivity.

Ifa said and I quote:

Ara n boto n bẹtẹ
Adifa fun
Olongbo o n bọ wọ kan
Fun erin
Àwọn méjèèjì jọ n ṣe kungba ara wọn
Wọn ni ẹbọ ni ki wọn ṣe
Olongbo nikan ni n bẹ lehin ti tọju ẹbọ
Ẹbọ ti ẹ lo da ju
Ǹjẹ́, ara n boto, n bẹtẹ
mo ṣe bi ori olongbo o ṣe t’erin

Translation
Ara n boto n bẹtẹ
Cast divination
For cat and elephant
When two of them were having issues between them
They were ask to make sacrifice
It is the cat that made sacrifice and it’s was manifested
Thus, the cat triumph
Even regardless of how bigger elephant head